Kim jesteśmy

Integra Eko Inwestment jest przedsiębiorstwem działającym na rynku usług inwestycyjnych od 1989 roku. Firma specjalizuje się w szeroko rozumianym „Project & cost management” (P&C.M.), tj. powiernictwie i zastępstwie inwestycyjnym oraz kompleksowej lub zadaniowej obsłudze inwestorów prywatnych i publicznych realizujących przedsięwzięcia budowlane, infrastrukturalne, remontowe i konserwatorskie. Firma zapewnia również kompleksowy nadzór inwestorski zgodny z wymogami prawa budowlanego oraz zarządzanie i kontrolę kosztów budowy. Swoje doświadczenie i fachowość Integra Eko Inwestment Sp. z o.o. opiera na ponad 30 osobowej kadrze doświadczonych inżynierów oraz Project Managerów wspieranych przez własny zespół analityków kosztów inwestycji, co zapewnia profesjonalną obsługę Inwestora i kompleksową realizację inwestycji na każdym z jej etapów.

Gwarancją jakości świadczonych usług są obowiązujące procedury profesjonalnego zarządzania kontraktami na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC (100% kadry inżynierskiej i menadżerskiej posiada zaświadczenia o odbyciu szkolenia w SIDR). Przy realizacji projektów inwestycyjnych Przedsiębiorstwo stosuje – obowiązujące od 2000 r., objęte prawami autorskimi – „Standardy postępowania” obejmujące wszystkie fazy procesu inwestycyjnego.

Wartość portfela dotychczas obsługiwanych inwestycji przekracza 900 mln zł netto, natomiast średnia wartość pojedynczej inwestycji to ok. 75 mln zł. Bogate doświadczenie, zdobyte w trakcie realizacji i nadzoru nad dziesiątkami projektów, plasuje nas w czołówce firm działających w branży.

W dniu 31 lipca 2015 r. Zarząd spółki Integra Eko Inwestment Sp. z o.o. wszczął procedurę podziału spółki poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) oraz utworzenie na tej bazie spółki pod nazwą „Optima Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.” jako samodzielnego przedsiębiorstwa przejmującego dotychczasową działalność Integra Eko Inwestment Sp. z o.o. w zakresie zarzadzanie i administrowania nieruchomościami. (więcej informacji)

©2012 Integra Eko Inwestment Sp. z o.o.
02-972 Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 2/190, tel. (022) 622-96-60, fax (022) 622-96-93