PODZIAŁ SPÓŁKI

piątek, 31 lipiec 2015

Zarząd spółki Integra Eko Inwestment Sp. z o.o. wszczyna z dniem 31 lipca 2015 r. procedurę podziału spółki poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) oraz utworzenie na tej bazie spółki pod nazwą „Optima Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.” jako samodzielnego przedsiębiorstwa przejmującego dotychczasową działalność Integra Eko Inwestment Sp. z o.o. w zakresie zarzadzanie i administrowania nieruchomościami.

Za Zarząd

Eugeniusz Bandosz

Prezes Zarządu

Integra Eko Inwestment w lipcu 2012 wykonała audyt budowlany inwestycji zrealizowanych przez Szpital Wolski w latach 2009 - 2012.

Integra Eko Inwestment Sp. z o.o. zwraca się z ofertą współpracy do Inwestów w tym m. inn. Deweloperów, Spółdzielni Mieszkaniowych, Inwestorów Kapitałowych oraz Indywidualnych w zakresie Kompleksowej Obsługi Inwestycji a w szczególności: Nadzoru Inwestorskiego, Kordynacji Robót, Zastępstwa Inwestycyjnego, Zarządzania Projektem Budowlanym, Firma nasza, jako doświadczony podmiot świadczący uługi Zarządzania Budowlanymi Projektami Inwestycyjnymi od wielu lat, zaprasza zainteresowane firmy, dla których INTEGRA EKO INWESTMENT Sp. z o.o. gotowa jest przedsawić ofertę w pełni odpowiadającą potrzebom i wymogom Inwestora.

Integra Eko Inwestmens Sp. z o.o. widząc potrzebę zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa technicznego obiektów budowlanych oferuje komplesowe usługi skierowane przede wszystkim do Właścieli oraz Zarządców wszelkich obiektów budowlanych - odpowiedzialnych za stan techniczny budynków i budowli, zwłaszcza zaś za bezpieczeństwo konstrukcji i instalacji; bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie budynków lub ich zespołów na środowisko naturalne, optymalizację zużycia energii oraz estetykę budynku i otoczenia. Celem zasadniczym niniejszej oferty jest świadczenie zintegrowanych interdyscyplinarnych usług technicznych: doradczych i wykonawczych, gwarantujących obiektywną diagnozę stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego; zgodne z przepisami jego udokumentowanie oraz opracowanie niezbędnych zaleceń naprawczych, korygujących lub profilaktycznych.

©2012 Integra Eko Inwestment Sp. z o.o.
02-972 Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 2/190, tel. (022) 622-96-60, fax (022) 622-96-93