PODZIAŁ SPÓŁKI

piątek, 31 lipiec 2015

Zarząd spółki Integra Eko Inwestment Sp. z o.o. wszczyna z dniem 31 lipca 2015 r. procedurę podziału spółki poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) oraz utworzenie na tej bazie spółki pod nazwą „Optima Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.” jako samodzielnego przedsiębiorstwa przejmującego dotychczasową działalność Integra Eko Inwestment Sp. z o.o. w zakresie zarzadzanie i administrowania nieruchomościami.

Za Zarząd

Eugeniusz Bandosz

Prezes Zarządu

©2012 Integra Eko Inwestment Sp. z o.o.
02-972 Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 2/190, tel. (022) 622-96-60, fax (022) 622-96-93