Rodzaj inwestycji: Budynek mieszkalny

Zakres pełnionych obowiązków: Generalny Koordynator Inwestycji – Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Kazachska 5, Warszawa

Czas realizacji: I 2012 r. – X 2013 r.

Liczba mieszkań: 166 mieszkań

Liczba lokali usługowych: 4 lokale usługowe

Powierzchnia użytkowa: 9 524 m2

Kubatura budynku: 67 805 m3

Zamknij Menu