Rodzaj inwestycji: Budynek mieszkalny

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Jana Kazimierza, Warszawa

Data rozpoczęcia: IX 2017 r.

Planowana data zakończenia: XI 2018 r.

Liczba mieszkań: 159 mieszkań

Powierzchnia użytkowa: 9 072 m 2

Kubatura budynku: 68 226 m3

Zamknij Menu