Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Fort Wola, Warszawa

Data rozpoczęcia: X 2017 r.

Planowana data zakończenia: IV 2019 r.

Liczba mieszkań: 147 mieszkań

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 7 567 m2

Zamknij Menu