Rodzaj inwestycji: Zespół trzech budynków mieszkalnych

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Posag 7 Panien, Ursus

Czas realizacji: I 2017 r. –  IV 2018 r.

Liczba mieszkań: 245 mieszkań

Powierzchnia użytkowa: 11 761 m2

Zamknij Menu