Integra - Eko Inwestment Sp. z o.o. przedsiębiorstwem działającym na rynku usług inwestycyjnych od 15 września 1989r. Firma specjalizuje się w szeroko rozumianym „project management” (P.M.), tj. powiernictwie i zastępstwie inwestycyjnym oraz kompleksowej lub zadaniowej obsłudze inwestorów prywatnych i publicznych realizujących przedsięwzięcia budowlane, remontowe i konserwatorskie.

Jesteśmy bezpiecznym partnerem biznesowym. Ryzyka odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług ubezpieczyliśmy do kwoty 2.000.000 PLN. Najcenniejszą wartością dla nas jest bezpieczeństwo i satysfakcja Partnerów, którzy nam zaufali.

©2012 Integra Eko Inwestment Sp. z o.o.
02-972 Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 2/190, tel. (022) 622-96-60, fax (022) 622-96-93