Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla rozbudowy budynku biurowo - magazynowego o powierzchni użytkowej 480 m2 + hala magazynowa 140 m2.

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wszystkich branż nad realizacją inwestycji SM STROP polegającej na nadbudowie o 2 kondygnacje oraz modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bellottiego w Warszawie. Nadzorowane roboty budowlane plegały na nadbudowie budynku o 2 nowe kondygnacje mieszkalne oraz modernizacji istniejącej części budynku w tym: wymiana intalacji sanitarnych i elektrycznych, wymiana widn, remont klatek schodowych, wymiana okien, kompleksowy remont elewacji oraz ślusarki zewnętrznej i wewnętrznej. W ramach inwestycji wykonano także nowe zagospodarowanie terenu oraz drogi i chodniki.

Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją trzech budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Branickiego w Warszawie - budynki apartamentowe, 250 mieszkań, 23.000 m2 pow. użyt. mieszkań oraz lokali użytkowych.

Pełnienie funkcji Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych realizowanych przez Spółkę Unidevelopment w ramach inwestycji "Point House", 236 mieszkań, ok. 18.000 m2 p.u.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn.: "Dobry Dom" polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kazachskiej w Warszawie, 150 mieszkań, 10.500 m2 pow. uż. mieszkań i usług.

Pełnienie funkcji Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wszystkich branż nad realizacją 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych C-1, C-2, D-1, D-2 przy ul. Pełczyńskiego w Warszawie.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego oraz kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji inwestycji Renault Polska Sp. z o.o. polegającej na budowie i modernizacji Hali Magazynowej o powierchni użytkowej 5.000 m2 oraz kubaturze 56.600 m3. W ramach inwestycji wykonana zostanie konstukcja stalowa hali, obudowa, dach, instalacje sanitarne, odwodnienie dachu, doki załadunkowe, specjalistyczna posadzka, a także instalacjie elektryczne oraz teletechniczne.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego oraz kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji inwestycji Spólki POLNORD polegającej na budowie wysokiej klasy budynku biurowego z garażami podziemnymi w ramach inwestycji "Wilanów Office Park" w Warszawie. Powierzchnia całkowita budynku: 17.000 m2, Kubatura: 61.400 m3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 4, podziemnych: 1

Pełnienie funkcji Generalnego Koordynatora Inwestycji oraz Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w wysokim standardzie przy ul. Szczuczyńskiej 14 w Warszawie. 6 apartamentów, 1000 m2 pow. użyt. mieszkań, 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna, 11 miejsc postojowych w garażu podziemnym.

Pełnienie funkcji Generalnego Realizatora Inwestycji - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnych przy ul. Kazachskiej w Warszawie, 87 mieszkań, 8.900 m2 pow. uż. mieszkań i usług.

Pełnienie funkcji Generalnego Realizatora Inwestycji /GRI/ - budowa wysokiej klasy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Rzeczpospolitej w Warszawie, 190 mieszkań, 15.000 m2 pow. uż. mieszkań.

Pełnienie funkcji Generalnego Realizatora Inwestycji /GRI/ - budowa trzech wysokiej klasy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy Al. Rzeczpospolitej w Warszawie, 237 mieszkań, 18.000 m2 pow. uż. mieszkań.

Koordynacja i nadzór inwestorski nad realizacją budynków wielorodzinnych, przy ul. Płaskowickiej Bis w Warszawie - budynki apartamentowe nr 10 i 11, 350 mieszkań, 27.000 m2 pow. użyt. mieszkań oraz lokali użytkowych.

Koordynacja i nadzór inwestorski nad realizacją budynków wielorodzinnych, przy ul. Klimczaka w Warszawie - budynki apartamentowe nr 8 i 9, 190 mieszkań, 17.500 m2 pow. użyt. mieszkań oraz lokali użytkowych.

Koordynacja i nadzór inwestorski nad realizacją budynku wielorodzinnego, przy ul. Klimczaka w Warszawie - budynek apartamentowy nr 7, 96 mieszkań, 7.600 m2 pow. użyt. mieszkań oraz lokali użytkowych.

Pełnienie Funkcji Inwstora Zastępczego oraz Nadzoru Inwestrorskiego dla inwestycji Muzeum Narodowego - Odział w Otwocku Wielkim.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla Archiwum Państwowego przy realizacji inwestycji polkegającej na remoncie konserwatorskiem budynku Archiwum przy ul. Biskupa Świrskiego w Siedlcach.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego oraz Nadzoru Inwestorskiego dla Muzeum Narodowego w Warszawie w latach 2001 - 2003.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego oraz Nadzoru Inwestorskiego dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przy inwestycji polegającej na remoncie adaptacyjnym budynku Archiwum przy ul. Okrzei 1 w Milanówku.

Pomoc doradcza jako Partner Konsorcjum z firmą EUROSTRATEGIES przy Projektach realizowanych z Funduszu Schengen przez Władzę Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej PHARE przy MSWIA

Koordynacja i nadzór inwestorski nad realizacją budynku wielorodzinnego, przy ul. Klimczaka w Warszawie - budynek apartamentowy nr 6, 77 mieszkań, 9.600 m2 pow. użyt. mieszkań oraz lokali użytkowych.

Koordynacja i nadzór inwestorski nad realizacją budynku wielorodzinnego, przy ul. Płaskowickiej - Bis w Warszawie - budynek apartamentowy nr 5, 116 mieszkań, 9.100 m2 pow. użyt. mieszkań oraz lokali użytkowych.

Koordynacja i nadzór inwestorski nad realizacją 4 budynków wielorodzinnych, apartamentowych, przy ul. Klimczaka w Warszawie, 529 mieszkań, 42.000 m2 pow. uż. mieszkań.

©2012 Integra Eko Inwestment Sp. z o.o.
02-972 Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 2/190, tel. (022) 622-96-60, fax (022) 622-96-93