Realizacja II Etapu budowy Zespołu zabudowy mieszkaniowej "Wilanów Królewskie Przedmieście" w Warszawie - budynek D

środa, 12 wrzesień 2012

Pełnienie funkcji Generalnego Realizatora Inwestycji /GRI/ - budowa wysokiej klasy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Rzeczpospolitej w Warszawie, 190 mieszkań, 15.000 m2 pow. uż. mieszkań.

  • Inwestor:  Skarbiec Nieruchomości 3 Sp. z o.o. / Prokom Projekt Sp. z o.o.
  • Wartość Inwestycji: ok. 70 mln. zł
  • Termin realizacji: 2007 – 2008 r.
  • Zakres usług: Generalny Realizator Inwestycji - udział w wyłanianiu Biur Projektowych, koordynacja prac projektowych, postępowania przetargowe i udział w wyborze wykonawcy, analizy finansowe, raportowanie, kontrola kosztów, odbiory robót, rozliczanie inwestycji, Nadzór Inwestorski – Inspektorzy Nadzoru wszystkich branż, kontakty z urzędami, weryfikacja dokumentacji projektowej.
  • Status inwestycji: inwestycja zakończona, oddana do użytkowania

©2012 Integra Eko Inwestment Sp. z o.o.
02-972 Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 2/190, tel. (022) 622-96-60, fax (022) 622-96-93