Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej "Kryształ Wilanowa" w Warszawie I ETAP - budynek nr 1

środa, 12 wrzesień 2012

Pełnienie funkcji Generalnego Realizatora Inwestycji - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnych przy ul. Kazachskiej w Warszawie, 87 mieszkań, 8.900 m2 pow. uż. mieszkań i usług.

  • Inwestor:  Polnord Warszawa - Wilanów I Sp. z o.o.
  • Wartość Inwestycji: ok. 50 mln. zł
  • Termin realizacji: 2007 – 2009 r.
  • Zakres usług: Generalny Realizator Inwestycji - udział w wyłanianiu Biur Projektowych, Wykonawców, analizy finansowe, raportowanie, kontrola kosztów, odbiory robót, rozliczanie inwestycji, Nadzór Inwestorski – Inspektorzy Nadzoru wszystkich branż, kontakty z urzędami, weryfikacja dokumentacji projektowej.
  • Status inwestycji: inwestycja zakończona, oddana do użytkowania

©2012 Integra Eko Inwestment Sp. z o.o.
02-972 Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 2/190, tel. (022) 622-96-60, fax (022) 622-96-93