Budowa i modernizacja hali magazynowej Centralnego Magazynu Części Zamiennych RENAULT POLSKA Sp. z o.o. w Święciach k. Warszawy

środa, 12 wrzesień 2012

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego oraz kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji inwestycji Renault Polska Sp. z o.o. polegającej na budowie i modernizacji Hali Magazynowej o powierchni użytkowej 5.000 m2 oraz kubaturze 56.600 m3. W ramach inwestycji wykonana zostanie konstukcja stalowa hali, obudowa, dach, instalacje sanitarne, odwodnienie dachu, doki załadunkowe, specjalistyczna posadzka, a także instalacjie elektryczne oraz teletechniczne.

  • Inwestor: Renault Polska Sp. z o.o.
  • Wartość Inwestycji: ok. 8 mln. zł
  • Termin realizacji: 2011 r.
  • Zakres usług: Inwestor Zastępczy w tym m.inn. nadzór i koordynacja prac projektowych, udział wyłanianiu Wykonawców, koordynacja wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, analizy finansowe, raportowanie, kontrola kosztów, odbiory robót, rozliczanie inwestycji, Nadzór Inwestorski – Inspektorzy Nadzoru wszystkich branż, procedury administrawcyjen, weryfikacja dokumentacji projektowej.
  • Status inwestycji: inwestycja zakończona, oddana do użytkowania

©2012 Integra Eko Inwestment Sp. z o.o.
02-972 Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 2/190, tel. (022) 622-96-60, fax (022) 622-96-93