Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej "DOBRY DOM" w Warszawie I ETAP - budynek nr 3

środa, 12 wrzesień 2012

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn.: "Dobry Dom" polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kazachskiej w Warszawie, 150 mieszkań, 10.500 m2 pow. uż. mieszkań i usług.

  • Inwestor: Polnord Warszawa - Wilanów I Sp. z o.o.
  • Wartość Inwestycji: ok. 45 mln. zł
  • Termin realizacji: 2010– 2011 r.
  • Zakres usług: Inwestor Zastępczy w tym m.inn. nadzór i koordynacja prac projektowych, udział wyłanianiu Wykonawców, koordynacja wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, analizy finansowe, raportowanie, kontrola kosztów, odbiory robót, rozliczanie inwestycji, Nadzór Inwestorski – Inspektorzy Nadzoru wszystkich branż, procedury administrawcyjen, weryfikacja dokumentacji projektowej.
  • Status inwestycji: inwestycja w trakcie realizacji

©2012 Integra Eko Inwestment Sp. z o.o.
02-972 Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 2/190, tel. (022) 622-96-60, fax (022) 622-96-93