Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej Nowy Wilanów w Warszawie II ETAP - budynek nr 5

środa, 12 wrzesień 2012

Koordynacja i nadzór inwestorski nad realizacją budynku wielorodzinnego, przy ul. Płaskowickiej - Bis w Warszawie - budynek apartamentowy nr 5, 116 mieszkań, 9.100 m2 pow. użyt. mieszkań oraz lokali użytkowych.

  • Inwestor:  PKO inwestycje Sp. z o.o. / Wilanów Investments Sp. z o.o.
  • Wartość Inwestycji: ok. 30 mln. zł
  • Termin realizacji: 2005 – 2007 r.
  • Zakres usług: Generalny Koordynator Inwestycji - udział w wyłanianiu biur projektowych, wykonawców robót, koordynacja wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, analizy finansowe, raportowanie, kontrola kosztów, odbiory robót, rozliczanie inwestycji, kontakty z urzędami, weryfikacja dokumentacji projektowej, Nadzór Inwestorski – Inspektorzy Nadzoru wszystkich branż,  
  • Status inwestycji: inwestycja zakończona, oddana do użytkowania

©2012 Integra Eko Inwestment Sp. z o.o.
02-972 Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 2/190, tel. (022) 622-96-60, fax (022) 622-96-93