Pełnienie Funkcji Inwstora Zastępczego oraz Nadzoru Inwestrorskiego dla inwestycji Muzeum Narodowego - Odział w Otwocku Wielkim.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla Archiwum Państwowego przy realizacji inwestycji polkegającej na remoncie konserwatorskiem budynku Archiwum przy ul. Biskupa Świrskiego w Siedlcach.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego oraz Nadzoru Inwestorskiego dla Muzeum Narodowego w Warszawie w latach 2001 - 2003.

©2012 Integra Eko Inwestment Sp. z o.o.
02-972 Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 2/190, tel. (022) 622-96-60, fax (022) 622-96-93