Inwestycje Muzeum Narodowego w Warszawie

środa, 12 wrzesień 2012

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego oraz Nadzoru Inwestorskiego dla Muzeum Narodowego w Warszawie w latach 2001 - 2003.

 • Inwestor: Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Wartość Inwestycji: ok. 5,5 mln. zł
 • Termin realizacji: 2001 – 2003 r.
 • Zakres usług: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego wraz z nadzorem Inwestorskim, Kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego w fazach przedprojektowej, projektowania, sporządzania opracowań konserwatorskich oraz realizacyjnej. Przeprowadzenie postępowań przetargowych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych, koordynacja robót, odbiory częściowe i końcowe, raportowanie, rozliczenia finansowe.
 • Wykaz zakończonych inwestycji:
  • Wymiana dachu świetlikowego nad Gmachem Głównym MNW
  • Czyszczenie i konserwacja elewacji kamiennej
  • Remont konserwatorski zabytkowego budynku "Kuchni" w Zespole Pałacowo - Parkowym "Królikarnia"
  • Remont Konserwatorski obieków "Obora - Stajnia" i "Dom Ogrodnika" w Muzeum Pałacowym w Nieborowie - Oddział MNW
  • Rearanżacja Galerii Malarstwa Holenderskiego w Gmachu Głównym MNW

©2012 Integra Eko Inwestment Sp. z o.o.
02-972 Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 2/190, tel. (022) 622-96-60, fax (022) 622-96-93