Remont konserwatorski z wymianą stropów wewnąrz budynku Archiwum Państwowego w Siedlcach.

środa, 12 wrzesień 2012

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla Archiwum Państwowego przy realizacji inwestycji polkegającej na remoncie konserwatorskiem budynku Archiwum przy ul. Biskupa Świrskiego w Siedlcach.

  • Inwestor:  Archiwum Państwowe w Siedlcach
  • Wartość Inwestycji: ok. 2 mln. zł
  • Termin realizacji: 2003 – 2005 r.
  • Zakres usług: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego wraz z nadzorem Inwestorskim, Kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego w fazach przedprojektowej, projektowania, sporządzania opracowań konserwatorskich oraz realizacyjnej. Przeprowadzenie postępowań przetargowych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych, koordynacja robót, odbiory częściowe i końcowe, raportowanie, rozliczenia finansowe.
  • Status inwestycji: Inwestycja zakończona

©2012 Integra Eko Inwestment Sp. z o.o.
02-972 Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 2/190, tel. (022) 622-96-60, fax (022) 622-96-93