Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego oraz Nadzoru Inwestorskiego dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przy inwestycji polegającej na remoncie adaptacyjnym budynku Archiwum przy ul. Okrzei 1 w Milanówku.

Pomoc doradcza jako Partner Konsorcjum z firmą EUROSTRATEGIES przy Projektach realizowanych z Funduszu Schengen przez Władzę Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej PHARE przy MSWIA

©2012 Integra Eko Inwestment Sp. z o.o.
02-972 Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 2/190, tel. (022) 622-96-60, fax (022) 622-96-93