Remont adaptacyjny siedziby Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowo - Płacowej w Milanówku.

środa, 12 wrzesień 2012

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego oraz Nadzoru Inwestorskiego dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przy inwestycji polegającej na remoncie adaptacyjnym budynku Archiwum przy ul. Okrzei 1 w Milanówku.

  • Inwestor:  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
  • Wartość Inwestycji: ok. 8,2 mln. zł
  • Termin realizacji: 2003 – 2004 r.
  • Zakres usług: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego wraz z nadzorem Inwestorskim, Kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego w fazach przedprojektowej, projektowania, realizacyjnej. Nadzór nad pracami projektowymi. Przeprowadzenie postępowań przetargowych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych, koordynacja robót, odbiory częściowe i końcowe, rapotrowanie, rozliczenia finansowe.
  • Status inwestycji: Inwestycja zakończona

©2012 Integra Eko Inwestment Sp. z o.o.
02-972 Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 2/190, tel. (022) 622-96-60, fax (022) 622-96-93