Rodzaj inwestycji: Dwa budynki mieszkalne

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego – Koordynator Zespołu Inspektorów Nadzoru

Lokalizacja: ul. Oś Królewska, Warszawa – Wilanów

Data rozpoczęcia: VII 2019 r.

Planowana data zakończenia: XII 2020 r.

Liczba mieszkań: 79 mieszkań

Liczba lokali usługowych: 8 lokali usługowych

Liczba miejsc postojowych: 149 miejsc postojowych

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 4 393,50 m2

Powierzchnia użytkowa usług: 474 m2

Kubatura budynków: 43 299,25 m3

 

Zamknij Menu