Rodzaj inwestycji: 21 budynków mieszkalnych o wysokości 3-4 kondygnacji nadziemnych

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Lektykarska, Warszawa

Data rozpoczęcia: I 2016 r.

Data zakończenia: VIII 2018 r.

Liczba mieszkań: 164 mieszkań

Liczba lokali usługowych: 2 lokale usługowe

Liczba komórek lokatorskich: 172 komórki

Liczba miejsc parkingowych w garażu podziemnym: 226 miejsca

Powierzchnia użytkowa: 13 746 m2

Powierzchnia zabudowy: 6 190 m2

Zamknij Menu