Rodzaj inwestycji: Zespół sześciu budynków mieszkalnych

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Kieślowskiego, Warszawa

Data rozpoczęcia: X 2014 r.

Data zakończenia: III 2016 r.

Liczba mieszkań: 253 mieszkania

Liczba lokali usługowych: 6 lokali usługowych

Powierzchnia użytkowa: 16 889 m2

Kubatura budynku: 130 509 m3

Zamknij Menu