Rodzaj inwestycji: Zespół budyneków mieszkalnych

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Sarmacka, Warszawa

Data rozpoczęcia: VI 2016 r.

Data zakończenia: II 2018 r.

Liczba mieszkań: 623 mieszkania

Liczba lokali usługowych: 18 lokali usługowych

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 38 822 m2

Zamknij Menu