Rodzaj inwestycji: Budynek mieszkalny

Zakres pełnionych obowiązków: Koordynator Robót Budowlanych – Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Branickiego 21, Warszawa

Data rozpoczęcia: VI 2015 r.

Data zakończenia: VI 2017 r.

Liczba mieszkań: 124 mieszkania

Liczba lokali usługowych: 4 lokale usługowe

Powierzchnia użytkowa: 7 525 m2

Kubatura budynku: 70 251 m3

Zamknij Menu