Rodzaj inwestycji: Dwa budynki mieszkalne

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Jana Kazimierza, Warszawa

Data rozpoczęcia: VII 2019 r.

Planowana data zakończenia: XII 2020 r.

Liczba mieszkań:

  • bud. 3.1 – 335 mieszkań
  • bud. 3.2 – 227 mieszkań

Liczba lokali usługowych: 6 lokali usługowych

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 27 600 m2

Powierzchnia użytkowa usług:1 658 m2

Kubatura budynków: 86 588 m3

Kubatura całkowita nadziemna:

  • bud. 3.1 – 81 364 m3
  • bud. 3.2 – 52 171 m3

Kubatura całkowita podziemna:

  • bud. 3.1 – 34 920 m3
  • bud. 3.2 – 29 480 m3

Liczba miejsc postojowych: 569 w garażu + 9 na terenie

Zamknij Menu