Rodzaj inwestycji: Budynek mieszkalny

Zakres pełnionych obowiązków: Koordynator Inwestycyji – Kompleksowy Nadzór Inwestorski

Lokalizacja: ul. Gieysztora 2, Warszawa

Data rozpoczęcia: X 2012 r.

Data zakończenia: X 2014 r.

Liczba mieszkań: 146 mieszkań

Liczba lokali usługowych: 16 lokali usługowych

Powierzchnia użytkowa: 10 187 m2

Kubatura budynku: 160 586 m3

Zamknij Menu