Rodzaj inwestycji: Budynek mieszkalny

Zakres pełnionych obowiązków: Koordynator Projektu Inwestycyjnego – Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Gieysztora 4, Warszawa

Data rozpoczęcia: I 2014 r.

Data zakończenia: VIII 2015 r.

Liczba mieszkań: 179 mieszkań

Liczba lokali usługowych: 10 lokali usługowych

Powierzchnia użytkowa: 9 420 m2

Kubatura budynku: 74 371 m3

Zamknij Menu