Rodzaj inwestycji: Budynek mieszkalny

Zakres pełnionych obowiązków: Koordynator Projektu Inwestycyjnego – Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Gieysztora 6, Warszawa

Data rozpoczęcia: VI 2015 r.

Data zakończenia: VI 2017 r.

Liczba mieszkań: 139 mieszkań

Liczba lokali usługowych: 7 lokali usługowych

Powierzchnia użytkowa: 8 575 m2

Kubatura budynku: 70 252 m3

Zamknij Menu