Rodzaj inwestycji: Budynek mieszkalny

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: al. gen. W. Sikorskiego, Warszawa

Data rozpoczęcia: VI 2016 r.

Data zakończenia: I 2018 r.

Liczba mieszkań: 76 mieszkań

Liczba lokali usługowych: 2 lokale usługowe

Powierzchnia użytkowa: 4 631 m2

Kubatura budynku: 35 587 m3

Zamknij Menu