Rodzaj inwestycji: Dwa budynki mieszkalne

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: al. gen. W. Sikorskiego, Warszawa

Data rozpoczęcia: VII 2018 r.

Data zakończenia: I 2020 r.

Liczba mieszkań: 120 mieszkań

Liczba lokali usługowych: 7 lokali usługowych

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 7 581 m2

Kubatura budynków:  50 048 m3

Zamknij Menu