Rodzaj inwestycji: Budynek mieszkalny

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: al. gen. W. Sikorskiego, Warszawa

Data rozpoczęcia: IV 2017 r.

Data zakończenia: XII 2018 r.

Liczba mieszkań: 105 mieszkań

Liczba lokali usługowych: 3 lokale usługowe

Powierzchnia użytkowa: 6 133 m2

Kubatura budynku: 40 745 m3

Zamknij Menu