Rodzaj inwestycji: Dwa budynki mieszkalne

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: al. gen. W. Sikorskiego, Warszawa

Data rozpoczęcia: III 2018 r.

Data zakończenia: X 2019 r.

Liczba mieszkań: 125 mieszkań

Liczba lokali usługowych: 7 lokali usługowych

Powierzchnia użytkowa: 7 642 m2

Kubatura budynków: 51 054 m3

Zamknij Menu