Rodzaj inwestycji: Zespół hoteli

Zakres pełnionych obowiązków: Koordynator Robót Budowlanych – Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul.  Św. Urszuli Ledóchowskiej, Warszawa

Data rozpoczęcia: XI 2015 r.

Data zakończenia: V 2017 r.

Liczba mieszkań: 192 lokale pobytowe

Powierzchnia użytkowa: 5 856 m2

Kubatura budynków: 22 125 m3

Zamknij Menu