Rodzaj inwestycji: Budynek mieszkalny

Zakres pełnionych obowiązków: Inwestor Zastępczy – Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Kazachska 3, Warszawa

Data rozpoczęcia: I 2010 r.

Data zakończenia: IX 2011 r.

Liczba mieszkań: 155 mieszkań

Powierzchnia użytkowa: 17 576 m2

Kubatura budynku: 87 795 m3

Zamknij Menu