Rodzaj inwestycji: Budynek mieszkalny

Zakres pełnionych obowiązków: Koordynator Robót Budowlanych – Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Kazachska 7, Warszawa

Data rozpoczęcia: X 2014 r.

Data zakończenia: III 2016 r.

Liczba mieszkań: 122 mieszkania

Liczba lokali usługowych: 3 lokale usługowe

Powierzchnia użytkowa: 6 567 m2

Kubatura budynku: 53 023 m3

Zamknij Menu