Rodzaj inwestycji: Dwa budynki mieszkalne

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Podskarbińska/Siennicka, Warszawa

Data rozpoczęcia: II 2020 r.

Planowana data zakończenia: X 2020 r.

Liczba mieszkań: 240 mieszkań

Liczba usług: 2 lokale usługowe

Powierzchnia użytkowa: 12 209 m2

Kubatura: 83 689 m3

Zamknij Menu