Rodzaj inwestycji: Zespół trzech budynków mieszkalnych

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Herbu Janiny, Warszawa

Data rozpoczęcia: VI 2015 r.

Data zakończenia: VI 2017 r.

Liczba mieszkań: 256 mieszkań

Liczba lokali usługowych: 1 lokal usługowy

Powierzchnia użytkowa: 12 818 m2

Zamknij Menu