Rodzaj inwestycji: Trzy budynki mieszkalne

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Posag 7-miu Panien, Ursus

Data rozpoczęcia: IV 2019 r.

Planowana data zakończenia: XI 2020 r.

Liczba mieszkań: 147 mieszkań

Liczba lokali usługowych: 7 lokale usługowe

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 6 987,29 m2

Powierzchnia użytkowa usług: 809,27 m2

Powierzchnia użytkowa garaży: 3 451,37 m2

Kubatura całkowita nadziemna: 34 384,77 m3

Kubatura całkowita podziemna: 14 299,21 m3

Zamknij Menu