Rodzaj inwestycji: Budynki mieszkalne

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Posag 7-miu Panien, Ursus

Data rozpoczęcia: IX 2019 r.

Planowana data zakończenia: I 2021 r.

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 8 762,39 m2

Powierzchnia użytkowa usług: 1 020,31 m2

Powierzchnia użytkowa garaży: 3 255,85 m2

Kubatura całkowita nadziemna: 42 012,75 m3

Kubatura całkowita podziemna: 13 199,04 m3

Zamknij Menu