Rodzaj inwestycji: Budynki mieszkalne

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Posag 7-miu Panien, Ursus

Data rozpoczęcia: II 2020 r.

Planowana data zakończenia: VI 2021 r.

Liczba mieszkań: 183

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 8 924,34 m2

Powierzchnia użytkowa usług: 245,62 m²

Powierzchnia użytkowa garaży: 3 829,78 m²

Kubatura całkowita nadziemna: 39 738,3 m³

Kubatura całkowita podziemna: 16 831,2 m³

Zamknij Menu