Rodzaj inwestycji: Pięć budynków mieszkalnych

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego – Koordynator Zespołu Inspektorów Nadzoru

Lokalizacja: ul. Powstańców / ul. Andersena, Ząbki

Data rozpoczęcia: I 2016 r.

Data zakończenia: I 2018 r.

Liczba mieszkań: 203 mieszkania

Liczba lokali usługowych: 12 lokali usługowych

Powierzchnia użytkowa:  10 199 m2

Kubatura budynków: 50 963 m3

Zamknij Menu