Rodzaj inwestycji: Pięć budynków mieszkalnych

Zakres pełnionych obowiązków: Koordynator Robót Budowlanych – Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Andersena, Ząbki

Data rozpoczęcia: VI 2017 r.

Data zakończenia: VIII 2019 r.

Liczba mieszkań: 209 mieszkań

Powierzchnia użytkowa: 11 078 m2

Kubatura budynków: 76 053 m3

Zamknij Menu