Rodzaj inwestycji: Sześć budynków mieszkalnych

Zakres pełnionych obowiązków: Koordynator Projektu Inwestycyjnego – Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Powstańców / ul. Andersena, Ząbki

Data rozpoczęcia: XII 2013 r.

Data zakończenia: XI 2015 r.

Liczba mieszkań: 212 mieszkań

Liczba lokali usługowych: 2 lokale usługowe

Powierzchnia użytkowa: 22 228 m2

Kubatura budynków: 74 371 m3

 

Zamknij Menu