Rodzaj inwestycji: Trzy budynki mieszkalne

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Zdrowa, Warszawa – Wilanów

Data rozpoczęcia: VII 2018 r.

Data zakończenia: II 2020 r.

Liczba mieszkań: 217 mieszkań

Liczba lokali usługowych: 3 lokale usługowe

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 11 780 m2

Powierzchnia użytkowa usług: 66 m2

Kubatura budynków: 86 588 m3

Zamknij Menu