Rodzaj inwestycji: Budynek mieszkalny

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Jana Kazimierza, Warszawa

Data rozpoczęcia: I 2018 r.

Data zakończenia: VI 2019 r.

Liczba mieszkań: 141 mieszkań

Liczba lokali usługowych: 4  lokale usługowe

Powierzchnia użytkowa: 8 093 m2

Kubatura budynku: 59 216 m3

Zamknij Menu