Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Sowińskiego, Warszawa

Data rozpoczęcia: IX 2016 r.

Data zakończenia: V 2018 r.

Liczba mieszkań: 157 mieszkań

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 7 567 m2

Kubatura budynku: 48 522 m3

Zamknij Menu