Rodzaj inwestycji: Budynek mieszkalny

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Fort Wola, Warszawa

Data rozpoczęcia: II 2017 r.

Data zakończenia: I 2019 r.

Liczba mieszkań: 145 mieszkań

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 7 309 m2

Kubatura budynku: 44 902 m3

Zamknij Menu