Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego – Koordynator Zespołu Inspektorów Nadzoru

Lokalizacja: ul. Fort Wola, Warszawa

Data rozpoczęcia: I 2019 r.

Data zakończenia: IX 2020 r.

Liczba mieszkań: 177 mieszkań

Liczba miejsc garażowych: 264 miejsca

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 7 567 m2

Zamknij Menu