Rodzaj inwestycji: 3 budynki mieszkalne

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Lokalizacja: ul. Przy Bażantarni, Warszawa

Data rozpoczęcia: IX 2015 r.

Data zakończenia: X 2017 r.

Liczba mieszkań: 209 mieszkań

Liczba lokali usługowych: 6 lokali usługowych

Liczba miejsc postojowych: 284

Powierzchnia użytkowa: 13 913 m2

Powierzchnia zabudowy: 6 190 m2

Zamknij Menu