Rodzaj inwestycji: Trzy budynki mieszkalne

Zakres pełnionych obowiązków: Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego – Koordynator Zespołu Inspektorów Nadzoru

Lokalizacja: ul. Jana Kazimierza, Warszawa

Data rozpoczęcia: V 2017 r.

Data zakończenia: XII 2018 r.

Liczba mieszkań:

budynek nr 3: 80 mieszkań + 2 lokale usługowe

budynki 4a i 4b: 173 mieszkania

Powierzchnia użytkowa:

budynek nr 3: 4 481 m2

budynki 4a i 4b: 10 450 m2

Kubatura budynków:

budynek nr 3: 33 787 m3

budynki 4a i 4b: 78 835 m3

 

Zamknij Menu